Om mobilitet och landskap

30 januari 2019

Hur påverkas de offentliga rummen när transportlösningarna förändras? Det är Urbio med och tar reda på i forskningsprojektet MoBo, finansierat av Viable Cities. Tillsammans med spännande aktörer som TIP, Trivector, SLU m fl kommer vi att utforska hur landskapsarkitekturen påverkas. Läs mer om projektet här>