URBIO har på uppdrag av Stockholm Stad inlett en förstudie kring hur Rålambshovsparken kan rustas för att möta framtidens krav på dagvattenhantering. Arbetet tar utgångspunkt i både historiskt material och den senaste forskningen. Bild: Flygperspektiv av Erik Glemme/Parkavdelningen/Stadsarkivet 1935.