URBIO ritar på eko-effektiv närnatur i bostadsprojektet Ordonnansen på Gärdet. Platsen ligger invid spridningskorridoren mellan södra och norra Djurgården och URBIO har tagit fram en verktygslåda av understödjande åtgärder. Beställare är Aros Bostad och Axeloth arkitekter ritar byggnaderna.