Med naturen i verktygslådan

5 mars 2020

Intervju i branschtidskriften Hållbart byggande nr 2, 2020, med Urbios VD Mattias Gustafsson om landskapsarkitekturens roll i att bygga framtidens gröna, attraktiva och hållbara städer.

”Landskapsarkitekter sitter på så många redskap som kan understödja den framtid som vi tillsammans måste gå emot. Vi har kunskapen om hur människor fungerar och hur natur kan fungera och hur vi kan kombinera den kunskapen. ”

Läs hela artikeln här >