Stensöta på vintergröna vegetationstak

20 april 2017

Sinnesbilden av vad gröna tak kan vara behöver breddas upp. Fler olika typer av vegetationstak för olika situationer bör komma fram på marknaden. Landskapsarkitektkontoret Urbio har tillsammans med Gröna Tak Blekinge tagit fram ett koncept där stensötan är bas på vegetationstak som är vintergröna!

De flesta som hör begreppet ’gröna tak’ tänker nog på de tunna sedumfiltar som effektivt saluförts de senaste åren. Tyvärr är dessa artfattiga och har relativt liten vattenhållande förmåga. Sedum-mattorna gör sig allra bäst i lägen med goda solförhållanden, vilket inte alltid är fallet. Genom att anlägga vegeterade tak med tjockare substratdjup öppnar sig nya möjligheter att utifrån en bredare repertoar av växtarter komponera identitetsskapande och mer platsspecifika vegetationstak. Ett intressant exempel på det är gröna tak inspirerad från stenhällarnas växtsamhällen – med den karaktärsfulla stensötan i spetsen!

Stensötan är en vintergrön ormbunksväxt som ofta växer i sprickor på berg och stenbumlingar i det mälardalska landskapet, ofta tillsammans med växtarter som kruståtel och vårfryle. Jordstammen smakar svagt av lakrits och har använts inom den traditionella medicinen mot både bronkit- och gallbesvär.

Stensötetaken lämpar sig väl på lägre tak i vindskyddade lägen och i skuggan från omgivande resliga träd eller högre byggnader. Stensötan gillar fukt och vandrande skugga, men tål torka hyfsat bra, detta genom att krulla ihop bladen. En intressant möjlighet är att låta leda takvatten från intilliggande takytor och sprida det vattnet via en perforerad ränna på den övre delen av stensötetaken. Här finns potential för innovativ produktutveckling!

Klippskrevsväxten är perfekt på takytor till entréer, cykelparkeringar, elstationer, miljöhus, offentliga toaletter, busshållplatser och kioskbyggnader. Här är växterna väl synliga både från marken och omgivande byggnader. Unikt för stensötan är ju att den, till skillnad från många andra arter, är städsegrön. Detta betyder att gröna tak dominerat av stensöta ger fina upplevelsevärden även vintertid. Äntligen är det vintergröna vegetationstaket här!

Landskapsarkitektkontoret Urbio har i samarbete med Gröna Tak Blekinge tagit fram ett demonstrationstak med stensöta som bas. Stensötetaket har ett substrat baserat på återvunnet tegel. I substratet växer förutom stensöta också olika dragväxter för pollinerare, som krokus och kärleksört. Demobädden inkluderar ytterligare fauna-stödjande element, som en vattensamlande svacka, död ved och en sandblotta.

Taket finns jämte en dryg handfull andra olika typer av vegetationstak att uppleva vid Stockholms stads Tekniska Nämndehus på Flemminggatan i Stockholm. Testbäddsutställningen pågår fram till våren 2018.