På besök i Stora Sjöfallet, NDS

25 november 2020

Mattias Gustafsson, Urbios VD, guidar runt i kvarteret Stora Sjöfallet i Norra Djurgårdsstaden. Detta var ett av de första projekten i Stockholmsregionen där grönytefaktor användes och frågan är hur detta kom att omsättas i praktiken. Filmen producerades av Stockholm Stad.

Mattias Gustafsson berättar om tankarna bakom gestaltningen av gårdsrummen