Myllrande stadslandskap

3 juni 2015

Boken ’Myllrande stadslandskap’ handlar om hur staden kan bli ett bättre ställe. Vad är egentligen det vackra med vattenpussar i staden? Hur möbleras en Arboretumallé? Och varför behöver staden platsskrällar?

Utifrån begrepp som biofili, ekosystemtjänster och rödgrönblå stadsbyggnadskonst har landskapsarkitektkontoret Urbio byggt upp en verktygslåda för hur värdeskapande landskapsarkitektur kan göra stadens mellanrum smartare. Syftet med ”Myllrande stadslandskap” är att sprida engagemang och inspiration till hur staden i framtiden kan bli mer livfull, lekfull och hoppfull.

Våra stadslandskap står inför omvälvande utmaningar framöver. Samtidigt som de större städerna med urbaniseringen både tätnar och expanderar allt mer, ökar programkraven på både social integration och klimatanpassning. Stadens gemensamma rum måste därför bli mer multifunktionella, föränderliga och interaktiva. Utifrån begrepp som biofili, ekosystemtjänster och rödgrönblå stadsbyggnadskonst har landskapsarkitekt-kontoret URBIO byggt upp en verktygslåda för hur värdeskapande landskapsarkitektur kan göra stadens mellanrum smartare. I boken Myllrande stadslandskap redogörs för en massa idéer om hur framtidens stadsstrukturer kan bli ett bättre ställe.

Här kan du läsa boken digitalt >