Lekotoper – en vägledning

2 februari 2023

”Lekotoper – en vägledning för naturlika gröna leklandskap” är en handbok tillika katalog över hur mer naturnära lekplatser kan ta form. Projektet, som är Vinnova-finansierat, vill inspirera kommuner och fastighetsägare till att våga anlägga grönskande lekplatser bortom platsgjutet gummi och klätterlek i grälla färger.

Ladda ned Vägledningen för Lekotoper här >