Lekfulla kurtorg katalyserar idéer

11 oktober 2018

På vilka sätt kan torg bättre kurera sociala aktiviteter, lekfullhet och idéutveckling? Vad skulle hända med lokalsamhället om torgkuratorer fick orkestrera händelser och sammankomster?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

En av de saker som skiljer oss människor från djuren är vår fantasi och föreställningsförmåga. Vi kan som ingen annan organism skapa kollektiva berättelser som fungerar som kulturella överenskommelser och socialt kitt. Denna idékraft bygger i förlängningen våra gemensamma samhällen. Ett exempel: kommer vi överens om att papperslappar med tryck är pengar som går att byta in mot varor, så har vi plötsligt lagt grunden till ett helt ekonomiskt system. När den mänskliga civilisationen nu måste ställa om för att möta klimatutmaningarna behöver vi våra kreativa färdigheter mer än någonsin. Men för att alstra denna nödvändiga innovation krävs trygga sammanhang och tillförlit mellan människor.

Den nederländska kulturhistorikern Johan Huizinga myntade redan på 1940-talet begreppet Homo ludens, ’Den lekande människan’. Huizinga menade att människans förmåga till lek och spel inte bara format oss som kulturvarelse utan också lagt grunden till fredlig samexistens. Kan det vara så att om vi skapar stadsrum som understödjer personliga möten på temat lek och spel, där vi får utlopp för lekfullheten i oss, så kan det leda till mer upplevd trygghet och vara en kreativ grogrund till nyskapande idéer?  

Torg är stadens självklara mötesplatser, vars utformning inte alltid inbjuder till aktiviteter. Många torg har idag potential att bli till livligare och mer lekfulla platser. Och faktiskt, folkvimmel går att ordna – om vi vill! Ett sätt att göra det på är genom bemannade kurtorg. På torget finns en central kiosk med lekredskap och spelutrustning till låns, så att olika former av torghändelser lätt kan uppstå. Torgkuratorn blir en person av eldsjälskaraktär som livet i lokalsamhället kan kretsa kring. Tjänsten bör vara en del av den kommunala verksamheten och ges långsiktiga tidsramar. Målet ska vara att skapa en trygg stämning med mycket folkliv, detta genom att fånga upp förbipasserande och se till att det finns saker att sätta i händerna på dem. Syftet är att engagera olika typer av människor – det är lika viktigt att locka de stressade ”utan tid” som de uttråkade ”med all tid i världen”.

I torgkuren finns förstås olika pjäser till de brädspel som finns markerade på torgets golv. Här finns styltor, trehjulingar och rullskridskor. Vintertid finns skridskor att låna till den uppspolade isen på torget. Här finns möjlighet att spela upp musik så att dansevenemang lätt kan ske. Med kritor och vattenlöslig färg kan målningar uppstå, både på marken och på pappersark. Väggelement på torget kan fungera som staffli och som ställningar för temporära konstutställningar. På omgivande fasader finns plats för väggtidningar, klotterplank och ytor till affischering för kulturevenemang. Skolor, förskolor och äldreboenden kan ha gemensamma torgaktiviteter genom att alster i lera, trä, metall och textil ställs ut till beskådan simultant – det är bara att snacka ihop sig med torgkuratorn och boka in.

Med ett system av kurtorg över hela landet kan materialet i kioskerna flyttas runt. Genom ett kurerat föränderligt innehåll kan kurtorgen bli de attraktiva och trygga mötesplatser som kan inspirera oss till nya tankar och idéer. Målet är att leken på kurtorgen på sikt kan katalysera innovation. Må den gemensamma berättelsen om kommande generationers möjligheter till att ta form just här!