Kvarterslek, Temalekplats eller Lekotop?

2 maj 2024

I denna jämförande studie ritade Urbio tre lekplatsförslag på en fiktiv sajt och bjöd sen in fem experter att räkna på de olika alternativen. Parametrar som kalkylerades var: anläggningskostnader, skötselkostnader, lekvärden, ekosystemtjänster och klimatavtryck. Rapporten med den jämförande studien visar att naturbaserade lekmiljöer som Lekotoper har flertalet fördelar i relation till en mer traditionell Kvarterslek och en mer modern Temalekplats.

Ladda ned rapporten ”Kvarterslek, Temalekplats eller Lekotop?” här >

Bild från Urbios rundabordssamtal i april 2024 med experterna i studien. Med på bild är: Mattias Gustafsson (Urbio), Claes-Anders Malmberg (Acama), Lina Lo Gillefalk (Urbio), Maurtitz Glaumann (professor emeritus ), Märit Jansson (SLU), Emma Simonsson (Urbio), Linda Pettersson (Urbio), Magnus Tuvendal (Calluna). Saknas på bild: Pia Glaumann (Glaumann Landskap) och Ingemar Andersson (Göteborgs Byggkalkyl).
Den fiktiva sajten – befintlig situation
Den traditionella Kvartersleken
Den moderna Temalekplatsen
Den naturbaserade Lekotopen