DigiFYS – digitala lekredskap

23 september 2019

Det Vinnova-finansierade projekt ”Digitala och fysiska lekmiljöer” (DigiFys) syftar till att skapa ett lekkoncept där digitala interaktiva komponenter byggs in i den fysiska gröna lekmiljön för att inspirerar barn att bli mer fysiskt aktiva.

I projektet Digitala och Fysiska Lekmiljöer har utgångspunkten varit barns lek. Syftet har varit att skapa ett lekkoncept där digitala interaktiva komponenter byggts in i den fysiska gröna lekmiljön i bostadsområden och på skolgårdar. Lekplattformens funktioner har placerats varierad terräng, mycket vegetation och naturmaterial för att öka lekvärdet och inspirera barn att bli mer fysiskt aktiva i närmiljön utomhus.

FoU-projektet Digitala och Fysiska Lekmiljöer har utformat lekkonceptet DigiPlayScape baserat på forskning om vad som ger högt lekvärde som ett alternativ till traditionell lekplatsutrustning. Tanken har varit att få DigiPlayScape att bli en katalysator som gör att gröna lekmiljöer med högt lekvärde byggs i större utsträckning.

Ett nätverk av forskare, praktiker och beställare har samverkat för att få till ett skifte vad gäller hur man planerar och beställer lekmiljöer i samhället idag. Verktyg och rekommendationer har därför utformats som stöd för beställare av lekmiljöer och kommunicerats genom olika publika kanaler.

Tre testbäddar har uppförts i steg 3, på Tom Tits, Södertälje och i Brickebacken och Vivalla i Örebro kommun. Projektet har fått nya medel från Vinnova, och kommer fortsätta med fördjupande studier av genom projektet ”Hållbara lekmiljöer i staden” under 2019-2022. Partners i projektet förutom Urbio är Örebro kommun, KTH, SLU, UU, Nordic Parks, Tibro, NCC och Tom Tits.