Ambulerande platsförstärkare förgyller urbana friluftslivet

28 september 2016

Att leva på våra breddgrader förr i tiden krävde god planering och framförhållning eftersom vintrarna kunde vara bistra och odlingsperioden under året var intensiv men kort. Än idag, trots att vi lever helt annorlunda, färgar solens föränderliga vandring över himlavalvet i hög grad vårt vardagliga medvetande. I bildflödena på sociala medier lever vi ut våra liv genom upplevelser av årstidersmarkörer som vårens körsbärsblomning och höstens svampplockning. Säsongens växlingar ger oss ett ramverk att fixera våra minnen kring.

I stadslandskapet finns en potential i att lyfta fram årstidernas skiftningar. Att skapa en levande stad som knyter an till fluktuationerna i natursystemen är en av nycklarna till att skapa upplevd livskvalité för invånarna. Varje stadsdel har sina platsspecifika målpunkter med kvalitéer kopplat till ett årstidsperspektiv. Genom att stärka upp dessa urbana friluftsnoder ökar staden promenadvänlighet och främjar oväntade möten medmänniskor emellan.

Vilka är då dessa årstidernas guldställen?  Här är exempelvis de lokala pulkabackarna speciellt betydelsefulla på vintrarna, medan soldränkta sittrappor vid torg blir viktiga under våren. På sommaren är kvällssolsexponerade strandparker enormt frekventerade, och på hösten är promenadstråk i sydvända bryn med lövfällande parkträd ofta mycket uppskattade. Värt att notera är att kroppsrörelse och utetemperatur hänger samman – ju kallare det är desto mer ökar den egna aktiviteten vid utevistelsen.

Ett sätt att lyfta fram och förtydliga dessa årstidsbundna platser på den psyko-geografiska kartan är genom ambulerande platsförstärkning. Den här metoden användes exempelvis vid Stockholms parklekar på 50-talet där lekbussar förgyllde utvalda lekplatser med aktiverande verksamhet enligt ett körschema.

Tänk att en gång per kvartal, med hjälp av en lastbil med kran, enkelt lyfta in smarta platsförstärkare till attraktiva platser – allt efter säsong. På så sätt förstärks årstidsplatsernas dragningskraft på platserna och får dem än mer befolkade. Folkliv ger trygghet, och människor dras ofta till platser där andra redan vistas.

Varje stadsdel skulle kunna ha sin egna ”säsongssnurra” med ambulerande platsförstärkare så att de bästa guldlägena lyfts fram och förtydligas. För att platsförstärkarna verkligen ska fungera som dragare borde de kombinera olika populära funktioner. En i det närmaste fundamental folksport i det här landet är korvgrillning i det fria, oavsett årstid. Korvgrillning är för många upplevelsen av eld och glöd, social samvaro, frisk luft och härliga omgivningar. En fenomenal form av platsförstärkning, helt enkelt. 

Så varför inte kombinera en grillbrasa för de medhavda korvarna och grönsakerna, med ljudanläggning för strömmad musik samt laddstation för mobilen? Det hela kunde fungera ungefär som en jukebox där medborgarna via sitt bibliotekskort aktiverar elen i platsförstärkaren. Kioskmodulerna skulle definitivt skapa festlig stämning på platsen!

Säsongssnurror med platsförstärkare skulle alstra höga rekreativa värden lokalt inom stadens gränser – och det på icke-kommersiell basis. En eftersträvansvärd bieffekt är att behovet (framför allt för de mest välbemedlade invånarna) av att emigrera till sommarhus eller t o m sydliga länder minskar, vilket både främjar social rättvisa och reducerar antalet miljöbelastande resor med bil och flyg. Ambulerande platsförstärkning som lyfter fram det bästa med årstidväxlingarna i staden skulle helt enkelt skapa guldkant på tillvaron för alla!