Vid Saltsjön i anslutning till Jarlaberg, på platsen för en oljehamn under avveckling, planeras ny stadsmiljö med ca 2000 bostäder och nya verksamheter, som en del av det nya Nacka stad. Kommunen har påbörjat projektet och arbetar nu med utredningar och förberedelser för planläggning. URBIO bistår i landskapsfrågorna.