URBIO arbetar på uppdrag av Skanska med kvarter i etappen 2 av den nya stadsdelen Barkarbystaden i Järfälla. Här är höga krav på både dagvattenhantering och grönytefaktor, vilket är en stor utmaning att lösa. Fullt utbyggt kommer det finnas totalt ca 18 000 bostäder i Barkarbystaden!