URBIO tar just nu fram landskapsförslag inför samråd för Kv Hasselnöten i norra Väsby i samarbete med Thomas Eriksson arkitekter. Här skapas nya bostadskvarter inklusive upprustning av ett utomhusbad samt en förskolegård i naturmark intill den befintliga Hasselskogen. Beställare: Väsbyhem/Skanska.