EST-verktygslådan färdigställd!

11 november 2021

Nu är den äntligen här: Ekosystemtjänster – en verktygslåda 1.0, fullproppad med verktyg för tillvaratagande och utveckling av ekosystemtjänster i den byggda miljön! Urbios medarbetare Hanna Ahlström Isacson är initiativtagare, medförfattare och redaktör till verktygslådan som tagits fram genom samarbete med flera olika organisationer och företag. Syftet med verktygslådan är att underlätta och främja tillvaratagande och utveckling av ekosystemtjänster inom planering, byggande och förvaltning i den byggda miljön genom att skapa överblick, öka kunskap om och öka förståelse för de svenska verktyg som finns. Just nu skickas Ekosystemtjänster – en verktygslåda 1.0 ut till samtliga kommuner i Sverige!