URBIO bistår Kjellander + Sjöberg i en fördjupad stadsbyggnadsutredning för Kvarnholmens avslutande etapp – Gäddviken/Hästholmssundet. Förslaget förmedlar en känsla av vattennära och tät stadsmiljö. Beställare är KUAB.