Vimlande by-upplevelser

Lilla Staden, Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby

Kategori: Stadsbyggnad
Skede: Strukturskisser, systemhandling 2014-2016, anlagt 2017
Uppdragsgivare: Astrid Lindgrens Värld
Team: Wall to Wall
Area: 10 ha

Strukturskisserna för ny besöksbebyggelse för besökande barnfamiljer ligger i direkt anslutning till teaterparken Astrid Lindgrens Värld och har tagit utgångspunkt i det småländska agrara landskapet kombinerat med den småskaliga trästaden. Längs den långsträckta bygatan ligger bebyggelsen mer samlad. Det nordsydliga stråket går via ett pärlband av olika torgrum, vilka kantas av signaturbyggnader som också fungerar som landmärken. I utkanterna glesas bebyggelsen ut kring smala gränder och innanförliggande grönskande gårdstun. Med hjälp av en handfull olika hustyper, alla i trä och målat i olika färger, skapas tillsammans med plank, staket, fruktträd och stenbeläggningar en myllrande helhetsupplevelse.