Upptäckarnoder och kojreden

Naturlekplatser i Görvälns naturreservat

Kategori: Lek & lär, Park & natur
Skede: Förfrågningsunderlag 2019
Uppdragsgivare: Järfälla kommun
Area: Sandviken 1 300 m², Slammertorp 2 200 m²

Barnets möte med naturen genom leken – det har varit utgångspunkten för lekmiljöerna i Görvälns naturreservat i Järfälla kommun. Här letar sig vindlande lekspår genom det befintliga landskapet och bjuder på naturupptäckter, kojbyggeri och små magiskt laddade rum för fantasilek. Lekspåret i Sandviksskogen har sin början vid en portal i granskogsridån och letar sig sedan vidare, över träspånger och balansstigar, genom befintlig barrskog och fram till en picknickglänta. Olika kojreden bjuder in till vidare medskapandebyggen, och intill dessa kojbyggen förläggs kojförråden där driften fyller på med grenar och pinnar. I Slammertorp följer längs brynet ett balansspår av stockar och stenar, som sedan leder vidare över låga klätternät och repspår till upptäckarnoder i skogsbacken.