Stadskvarter med pampig parad

Sveakvarteren på Östermalm

Kategori: Lek & lär, Leva och bo
Uppdragsgivare: Veidekke Bostad
Skede: Programskisser och projektering 2015-18, färdigställd 2019-20
Team: Brunnberg och Forshed
Area: 15 500 m²

En parad av klätterskulpturer marscherar genom hagmarkssnår i en liten bit sparad Djurgårdsnatur invid kvarter Svea Serenad, ett storslaget bågformat bostadskvarter på platsen för gamla Svea Artilleri på Östermalm. Lekmiljön har inspirerat av platsens historia som artilleriregemente. Lekelementen består av olika trämoduler som kombineras för att påminna om högvakten, med instrumentliknande stålelement, och kan nyttjas för föreställandelek och motoriska utmaningar. Växtligheten på parksidan är mer friväxande och med bland annat hagtorn, slån och hägg. På det innanförliggande torget, har en striktare karaktär som följer arkitekturens bågform. Torget ramas in av ligusterhäckar som följer den välvda granitmuren. Nedanför bjuds på sittplatser i soligt läge, och planteringar av mer exotiska växter.