Restorativt blomstrande företagspark

BY357, Finnslätten, Västerås

Kategori: Gator & torg, Park & natur
Skede: Förslagshandling 2019, bygghandling 2020, etapp 1 färdigställt 2021
Uppdragsgivare: Kungsleden
Area: 16 000 m²

Utifrån begreppen ”lustfylldhet, vardagskvalitet och hållbarhet” gestaltade Urbio park- och torgmiljöer kring byggnad 357 i verksamhetsområdet Finnslätten, Västerås. Projektet innebär startskottet för en långtgående uppgradering mot mer kvalitativa utomhusrum i stadsdelen. I den första etappen som nu är genomförd har markmaterial och stenblock återbrukats och införlivats som en ingrediens tillsammans med grönskande perenner, buskar och träd samt möblemang för både möten och raster. Tanken med företagsparken är att skapa en trivsam och stimulerande arbetsmiljö där utevistelsen bidrar på ett positivt sätt.