Restorativt blomstrande företagspark

BY357, Finnslätten, Västerås

Kategori: Gator & torg, Park & natur
Skede: Förslagshandling 2019, bygghandling 2020, etapp 1 färdigställt 2021, etapp 2 färdigställt 2022
Uppdragsgivare: Kungsleden/Castellum
Area: 16 000 m²

Utifrån begreppen ”lustfylldhet, vardagskvalitet och hållbarhet” gestaltade Urbio park- och torgmiljöer kring byggnad 357 i verksamhetsområdet Finnslätten, Västerås. Projektet innebär startskottet för en uppgradering mot mer kvalitativa utomhusrum i stadsdelen. Tanken med företagsparken är att skapa en trivsam och stimulerande arbetsmiljö där utevistelsen för de som arbetar i området kan bidra med restorativa värden. I den första etappen har större stenblock och markbetong återbrukats och införlivats som en viktig komponent tillsammans med grönskande perenner, buskar och träd. Nya möblemang och belysning är tänkt att locka till raster utomhus eller bjuda in till möten. I den andra etappen har en mer offentlig karaktär där mer öppna torgytor ger plats för uteserveringar i symbios med restaurangerna i byggnaden. Här skapar nya rundlar av möblemang även möjlighet till utomhusarbete. Den upprustade företagsparken är ett exempel på hur utemiljön kan vara med och uppgradera innehållet i befintliga byggnader, samtidigt som återbrukade material blir en viktig del av både kompositionen och berättelsen.