Museigård med naturbaserade tekniklösningar

Gård vid Wisdome, Tekniska museet

Kategori: Lek & lär
Skede: Utredningsskisser 2020, systemhandling 2021, förfrågningsunderlag fas 1 2022, fas 2 2024
Uppdragsgivare: Stiftelsen Tekniska museet
Area: 2 900 m²

Den undangömda gården vid Tekniska museet blir i och med nya Wisdome en mer tillgänglig plats där museipubliken både kan vistas och uppleva nya saker. Ett spatiöst trädäck bjuder in till fika och avkoppling. Vid ihållande regn leds vatten via ränndalar till en serie nedsänkta regnbäddar med perenna gräs mitt på gården. Friser av storgatsten, nya trappor och ramper i platsgjuten betong samt planteringar med regnskördarkärl skapar en vacker helhet i samklang med den äldre bebyggelsen kring gårdstunet. Ny belysning med master och linspända armaturer ger en vacker ljusbild åt gården under den mörka tiden på dygnet och året.