Himmelsvalv i Tollare

Projektet 5 Hus, Nacka

Kategori: Leva & bo
Skede: Förslagsskisser, programhandling och projektering 2014-17, färdigställt 2018
Uppdragsgivare: Tobin Properties
Team: Arrhov Frick arkitektkontor
Area: 6 000 m²
Foto: Jansin & Hammarling

Mitt i den nya stadsdelen Tollare i Nacka, högt beläget på en brant sluttande tomt med utsikt ut över Lännerstafjärden, ligger fem individuellt utformade bostadshus med industrikaraktär. Byggnaderna formar ett urbant gatt med hårdgjorda torgytor och trapplopp samt en gemensam grön bostadsgård med lekytor och mötespergola. Byggnaderna har möblerade takterrasser, men även på marknivån är den myckna himlen något som lyfts fram genom valet av möblemang. Naturmaterialen i grus, vegetation, trä och galvat stål sätter karaktären.