Upptäckarstig och picknickplatser i stadsskog

Naturreservatet Hagsätraskogen, Stockholm

Kategori: Park & Natur
Skede: Bygghandling 2023, färdigställt 2024
Uppdragsgivare: Exploateringskontoret Stockholm stad
Area: ca 6 000 m²

I Hagsätraskogens naturreservat har Urbio ritat entréplatser, en 900 meter lång upptäckarstig, picknickplatser både på äng och i skog. Upptäckarstigen rör sig över det kuperade hällmarkslandskapet och bjuder på naturupplevelser och små lekutmaningar. Här kan besökaren exempelvis lära sig olika djurspår, balansera på trädstammar och hitta gömda djursilhuetter. Stigen leder till en större samlingsplats, skogsleken, där det finns kojor och ett skogskök för lek i en glänta i barrskogen. Urbio har även varit med och tagit fram visionsplan för naturreservatets utveckling, med fokus på rekreation, samt tagit fram illustrationer och skyltar för områdets olika naturtyper.