Från flygfält till landskapspark

Idéprojekt: Karmaparken i Bromma

Kategori: Idé & forskning, Offentlig miljö
Skede: Landskapskoncept och förslagsskisser 2020
Uppdragsgivare: Självinitierat
Area: 120 ha

Genom att avveckla flygtrafiken från Bromma kan en symbolladdad landskapspark, kallad Karmaparken, på temat ekosystemtjänster, återbruk, kolsänkor, lokala kretslopp och hemester komma till stånd. Istället för ett årligt nettoutsläpp av växthusgaser från flyget på 18 000 ton skapas en kolsänka genom 30 hektar nyplanterad rekreationsskog som binder upp mot 280 ton koldioxid per år. Parkens struktur utgår från stjärnformen i de fyra landningsbanorna. Varje bana ges varsitt tema: parkliv, kulturliv och solosportande respektive lagsportande. I stjärnans mitt, där de olika aktiviteterna möts, finns plats för större sportevenemang, festivaler och föreningsaktiviteter. I Karmaparken finns också blommande ängsmarker, trädplanteringar, målade aktivitetsytor på landningsbanornas asfalt och karaktärsskapande vindstrutsmaster.