Bostadsområde i gammal varvsmiljö

Stadsutveckling Finnboda hamn, Nacka

Kategori: Leva & bo, Gator & torg
Skede: Utredningar, programskisser, projekteringar 2011-2018
Uppdragsgivare: HSB Bostad AB, Finnboda Industrilokaler HB
Area: 69 000 m²
Foto: Jansin & Hammarling

De övergripande axlarna i Finnboda Hamn tar utgångspunkt i den gamla varsindustrins stapelbäddar, dockor och kranbanor. Urbio har projekterat Brf Udde, Brf Terrass, Brf Hamnplan med flera, där gårdarna bildar gröna oaser i kontrast till det karga industri- och kajlandskapet runt om kring. Vid Svetshallen har ritats torgytor med en ’Walk of Fame’ där inskriptioner i marken med begrepp minner om den 100-åriga varvshistorien på platsen. I själva stapelbädden är en serie sittplatser med buskplanteringar jämte de bevarade staplarna och kranbanorna.