Gerestas bäckdal åternaturaliserad

Gerestabäcken, Härnösand

Kategori: Park & natur
Skede: Programskisser 2019
Uppdragsgivare: Härnösands kommun
Team: Ecogain, WRS
Area: 5 ha

Gerestabäcken i sydöstra Härnösand ska få tillbaka sin naturligt vindlande form. Målet är att både återställa lekbottnar för öringen och tillskapa rekreativa värden för de boende runt bäckdalen. Samtidigt ska bäcken, som orsakat översvämning i omkringliggande fastigheter, anpassas till framtidens klimat med häftigare vårflod och kraftigare skyfall. Uppströms har därför föreslagits sedimenteringsdammar och återställande av utdikade myrmarker. Där bäcken rinner genom bebyggelsen får den en meandrande utformning med svagt slutande brinkar, stenblock och död ved. Bäckdalen får också ny vegetation och möbler för förbipasserande att slå sig ned på och njuta en stund av den rika naturen.

Bäckdalen idag.