Webbinarium om verktygslådan!

20 december 2021

Välkomna till två tillfällen om Ekosystemtjänster – en verktygslåda! Webbinariet kommer att sändas digitalt och om möjligt även fysiskt på Whites kontor i Stockholm den 20 januari 2022.

Naturen, dess ekosystem och samspel mellan levande organismer, har utgjort grunden för livet på jorden i över 600 miljoner år. Därmed är naturen och dess ekosystemtjänster avgörande för människans existens – något som ofta glöms bort i det moderna samhället. Genom att integrera grön infrastruktur och naturbaserade lösningar som kan leverera ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning kan samhället mildra stora utmaningar såsom konsekvenser av klimatförändringar och minskad biologisk mångfald.

Verktygslådan är en gedigen sammanställning av befintliga verktyg i syfte att skapa en tydlig överblick och en bättre förståelse för de hjälpmedel som finns idag, inte minst för att främja arbetet med ekosystemtjänster i hela samhällsbyggnadskedjan. Verktygslådan är framtagen av Urbio, Gaia arkitektur och White Arkitekter.

Anmäld dig här! >