URBIO har i samarbete med Gröna Tak Blekinge byggt ett vintergrönt biotoptak med vår favorit stensötan som vävarväxt! Taket ska stimulera biologisk mångfald genom död ved, en vattensamling och nektarväxter som backsippa, gräslök och kärleksört. Finns nu att uppleva på Tekniska Nämndehuset i Stockholm!