Linda Pettersson axlar rollen som kontorschef på URBIO och ansvarar nu för företagets personal- och verksamhetsutveckling. Det här är ett viktigt steg mot en än mer välstrukturerad företagsorganisation som möter upp morgondagens utmaningar på ett optimalt sätt.