Hållbarhetsprinciper och skandinavisk design efterfrågas utomlands! URBIO gestaltar en trädgårdsanläggning i sjumiljonersstaden Shenyang i nordöstra Kina. Beställare är en lokal byggherre. Den tillhörande byggnaden ritas av svenska Zin Arkitektur.