URBIO har fått i uppdrag av Tobin Properties och Einar Mattsson att arbeta med gestaltning av bostadsgård, förgårdsmark, taklandskap och stråk den västra delen av etappen Brofästet i miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Läs mer här >