Kolla in föredraget URBIO’s medarbetare Linda Pettersson höll om “Stadsodlingens betydelse i en biofil stadsutveckling”. Föreläsningen, arrangerat av FOR, gavs på ett seminarium om stadsodlande på Nordiska Trädgårdar, Älvsjö i mars tidigare i år.