Urbio på Island!

30 augusti 2023

Den 17:e augusti var Urbios medarbetare Hanna inbjuden som keynote speaker till konferensen “Biodiversity and Design. How are Experts and Landscape Architects dealing with this topic?” i Reykjavik. Konferensen anordnades i samband med de nordiska landskapsarkitektföreningarnas årliga möte. Hannas föreläsning handlade om 5 ingredienser för arbetet med att integrera grönblå strukturer i den byggda miljön – kunskap, mål, verktyg, samarbete och kreativitet.