Nu är det full fart med planeringen inför URBIOs seminarium om social hållbarhet under Almedalsveckan, närmare bestämt den 4 juli kl 13 i Arkitekturträdgården. Behöver ni landskapsarkitektens syn på stadsplaneringens utmaningar på ert seminarium – kontakta gärna oss på URBIO!