URBIO arbetar för fullt med ett av kvarteren i Uppsalas nya stadsutvecklingssatsning – Ulleråker. Här ska 7000 nya bostäder byggas de kommande decennierna. Arkitekt är Arkitema och byggherrar är Folkhem och Rikshem. Projektet fokuserar på grönytefaktor och dagvattenfrågor – kul tycker vi!