Optimera ekosystemtjänsterna!

18 juni 2020

Med ekosystemtjänster i fokus tar Urbio, i samarbete med Calluna, fram gestaltningsförslag för utveckling av delar av industriområdet Hällby i Eskilstuna. Förslaget handlar bland annat om minimering av hårdgjorda miljöer, värmereglerande växtlighet, bevarande och utveckling av viktiga habitat samt utformning av en sund och avkopplande arbetsmiljö!