URBIO medverkade igår på ett halvdagsseminarium för Norrmalms Stadsdel om urbana ekosystemtjänster (U-EST) tillsammans med Christina Wikberger från Stockholms Miljöförvaltning. URBIO presenterade en tankemodell för hur RGB-agenter kan vävas in i staden till intressanta interaktionszoner.