URBIO tar fram förslagsskisser på upprustning av torgplats i Wasagårdarna centrum, Södertälje. Målbilden är ett mer inbjudande torg för ett rikare folkliv med fler funktioner och rumsskapade vegetationsöar.