URBIO är ett av de medverkande arkitektkontoren på utställningen “The Forests of Venice” som är ett Collateral Event under arkitekturbiennalen i Venedig 2016. Utställningen produceras av Kjellander + Sjöberg och Folkhem med stöd av Svenska Institutet och kureras av Jan Åman.