Telegrafberget tar alltmer form

23 augusti 2019

Telegrafberget i Nacka, längs Stockholms inlopp, är ett projekt med många utmaningar i byggandet. Här är kraftig terrängkupering med byggnationer direkt på berget och gatorna byggda som broar i luften. Här har Urbio medverkat i ett flertal delprojekt som nu är under anläggande. Tack till HSBs projektledning för svindlande bild!