URBIO har i samarbete med Kjellander + Sjöberg Arkitektkontor och Urban Minds tagit fram ett lekfullt barnoptimerad stadsbyggnadsförslag i inbjuden tävling för Nya Eriksberg i Uppsala. Beställare är Uppsalahem. Se förslaget här>