I projektet Karlbergsvägen 77-79 i Birkastan har URBIO på uppdrag av Patriam tagit fram konceptet för utomhusmiljön, där den  gemensamma takträdgården är den självklara sociala noden. Här finns grönska, orangeri för odling och olika platser för samvaro. Projektet planerar med inflyttning 2019.