URBIO har i team med Arkitektstudio Witte fått i uppdrag av Järfälla kommun att ta fram förslag på bebyggelsestruktur för delar av Ormbacka. Platsen är ett typiskt stycke mälardalskt kulturlandskap med en tusenårig kontinuerlig historia som boplats för människor.