Som ett av fyra lag deltar URBIO i en inbjuden parallellskiss för park- och gatustråk på Karolinska Institutet Campus Solna. Beställare är Akademiska Hus. Uppgiften handlar om att plocka fram idéer på hur utemiljön kan understödja verksamheten för studenter och forskare.