I Södra Ladugårdsängen, några kilometer från Örebros stadskärna planeras för 3 000 nya lägenheter. I etappen 2 ritar nu URBIO storgårdskvarter åt Slättö i samarbete med CF Möller Architects. På den grönskande gården ryms ett antal “platsklamrar” som ska fungera som gårdens mötesplatser.