När huvudstaden förtätas blir det allt viktigare att bevara strategiska belägna naturområden och där utveckla de ekologiska och sociala värdena. URBIO har fått i uppdrag av Exploateringskontoret, Stockholm stad, att arbeta fram förslag för två framtida naturreservat. Först ut är Rågsveds friområde.