Stockholmshems HK på samråd

22 november 2018

Projektet Måsholmen med 100 bostäder, arbetsplatser (Stockholmshems nya HK) och lokaler för kulturverksamhet är nu på samråd. Urbio har ansvarat för gestaltningen av landskapet både kring byggnaden och ovanpå. Projektet ligger centralt i Skärholmen och tillför både mer stadsgrönska och aktiverade platser. Läs mer här>