Stationsområde på ritbordet

18 oktober 2021

Urbio har, i team med ELE Arkitekter, Voodoo Associates och Iterio, fått i uppdrag av Strängnäs kommun att utreda och rita på Läggesta stationsområde utanför Mariefred. Platsen har med sitt läge längs den regionala järnvägen potential att bli en strategisk knutpunkt och viktig mötesplats.