Tegelbruket 1, en del av handelsområdet vid Slagsta strand i Botkyrka kommun, kan komma att stadsutvecklas med ny bebyggelsestruktur. URBIO supportar Archus Arkitektur och Stendörren Fastigheter i arbetet med att få fram underlag till det pågående detaljplanearbetet.